Hội nghi nâng cao nâng lực thực hành dược.

Thực hiện                                     

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ MỸ THUẬT – DỊCH VỤ QUẢNG CÁO PHI LAO.

Sự kiện

Chương trình nâng cao nâng lực thực hành dược lâm sàng cho dược sĩ trong một số bệnh không lây.

Địa điểm

Tp.Hồ Chí Minh.

Loại hình sự kiện:

Hội thảo, hội nghị

Thông tin cung cấp

 Chương trình nâng cao nâng lực thực hành dược lâm sàng cho dược sĩ trong một số bệnh không lây. Mục đích cung cấp thông nâng cao chất lượng cho các dược sĩ. 

EnglishVietnamese
0903 873 896